Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.11. PHENOL
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220456 - cungdodaihoc 63 8.33 25 03:06 07/05/2019 2509
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 46 7 21 08:22 23/02/2019 6589
3 foto 213087 - anhvidai8888 5 2.33 7 09:03 11/04/2019 1019
4 foto 207494 - hoangngocquy2k2 -7 2 6 08:12 02/04/2019 1195
5 foto 125572 - Linh Trang 0 0 0 2551