Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.11. PHENOL
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 82 10 30 16:43 25/06/2019
00:02:54
2649
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 79 9.67 29 23:44 13/07/2019
00:42:47
22015
3 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 78 9.67 29 10:45 05/08/2019
00:24:36
3272
4 foto 278757 - Võ Thành Trung 76 9.33 28 17:40 17/06/2021
00:35:21
11262
5 foto 299788 - nguyenthaonguyen 75 9.33 28 21:39 24/07/2021
00:09:48
4723
6 foto 301484 - HuynBom 75 9.33 28 20:02 17/04/2021
00:13:48
16605
7 foto 310311 - Quỳnh Giang 74 9.33 28 15:20 10/10/2021
00:05:59
18410
8 foto 303323 - Nelly 74 9.33 28 16:50 29/07/2021
00:06:06
4671
9 foto 307770 - NguyenKhacLann 74 9.33 28 16:10 09/08/2021
00:07:43
4285
10 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 74 9.33 28 21:01 26/10/2021
00:08:22
4573