Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.11. PHENOL
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 82 10 30 09:48 23/05/2019 8823
2 foto 226748 - Đoan Hồng 82 10 30 04:43 25/06/2019 2486
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 79 9.67 29 11:44 13/07/2019 12418
4 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 78 9.67 29 10:45 05/08/2019 2745
5 foto 241128 - Dương Tuấn 74 9.33 28 11:43 03/08/2019 9028
6 foto 157719 - longvunguyen10 66 8.67 26 02:06 14/09/2019 5893
7 foto 226635 - Ngô Minh Dương 65 8.33 25 12:07 25/08/2019 3774
8 foto 220456 - cungdodaihoc 63 8.33 25 03:06 07/05/2019 5208
9 foto 232033 - GIACATLUONG 62 8.33 25 11:53 23/07/2019 4282
10 foto 197442 - nguyenhoai 56 7.33 22 11:41 24/10/2019 5392