Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.11. PHENOL
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 241128 - Dương Tuấn 74 9.33 28 11:43 03/08/2019
00:09:16
16204
12 foto 246208 - tieuvanduong 72 9 27 21:28 16/04/2020
00:44:00
2262
13 foto 225090 - TranKhaVi 70 9 27 08:26 18/06/2020
00:30:00
5498
14 foto 306739 - HongAnhh 69 8.67 26 16:42 20/08/2021
00:16:07
3756
15 foto 265329 - Quỳnh Trang 69 8.67 26 15:55 27/05/2020
00:32:50
5013
16 foto 157719 - longvunguyen10 66 8.67 26 14:06 14/09/2019
00:22:26
16724
17 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 66 8.67 26 17:25 17/12/2019
00:44:18
16287
18 foto 226635 - Ngô Minh Dương 65 8.33 25 00:07 25/08/2019
00:50:00
7624
19 foto 306840 - Nguyen Hoang Nhut 63 8.33 25 15:06 24/08/2021
00:06:25
3750
20 foto 215375 - Vuquockhanh 63 8.33 25 04:06 06/12/2019
00:50:00
2648