Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 90967 - Nguyen Phuong 87 10 35 10:06 04/08/2019 12418
2 foto 241128 - Dương Tuấn 87 10 35 10:08 15/10/2019 9028
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 84 9.71 34 04:36 15/05/2019 9063
4 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 83 9.71 34 09:15 03/10/2019 4687
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 80 9.43 33 11:07 14/06/2019 9293
6 foto 151243 - đặng nhàn 80 9.43 33 03:51 03/07/2019 5601
7 foto 241340 - trandaihiep 80 9.43 33 09:35 21/08/2019 2278
8 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 79 9.43 33 10:01 28/07/2019 7567
9 foto 231266 - thquynh96 76 9.14 32 09:09 18/09/2019 1578
10 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 69 8.57 30 09:48 07/11/2019 4715