Thông tin đề

Thi Online: Bài 6.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 80 9.43 33 23:07 14/06/2019
00:10:43
9663
12 foto 226635 - Ngô Minh Dương 80 9.43 33 15:48 19/06/2020
00:15:27
7624
13 foto 278757 - Võ Thành Trung 80 9.43 33 22:54 24/10/2021
00:15:32
11262
14 foto 310311 - Quỳnh Giang 79 9.43 33 21:03 16/02/2022
00:04:12
18410
15 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 79 9.43 33 13:53 07/11/2021
00:04:39
11183
16 foto 311275 - HoaaMaii 79 9.43 33 21:20 05/12/2021
00:04:52
8323
17 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 79 9.43 33 10:01 28/07/2019
00:18:29
8988
18 foto 300350 - Tranthithuy2004 78 9.14 32 21:56 18/07/2021
00:50:00
10763
19 foto 231266 - thquynh96 76 9.14 32 21:09 18/09/2019
00:02:11
1747
20 foto 225993 - Wjbu 76 9.14 32 20:08 03/12/2019
00:20:49
10217