Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 120 10 40 14:17 12/09/2021
00:02:34
11692
2 foto 244931 - Nguyễn Diễm 120 10 40 21:33 17/02/2020
00:02:54
7396
3 foto 307057 - TaMinh2k4 120 10 40 14:02 30/05/2022
00:03:08
8382
4 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 120 10 40 21:26 08/02/2020
00:33:23
4150
5 foto 241228 - nguyendaominhnhat 116 9.75 39 09:41 27/02/2020
00:05:16
3149
6 foto 228175 - tamnhu2509 116 9.75 39 11:27 14/04/2020
00:36:20
5794
7 foto 146273 - Sky 116 9.75 39 16:23 12/12/2019
00:46:45
26311
8 foto 250580 - Trang Trịnh 116 9.75 39 21:03 19/04/2020
00:50:00
11199
9 foto 268695 - Ankhanhvu 112 9.5 38 16:14 18/03/2020
00:08:18
5497
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 112 9.5 38 14:37 02/09/2021
00:30:18
28617