Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 100 8.75 35 12:57 22/07/2019 9293
2 foto 241854 - Đức Trần 63 5.5 22 04:09 12/11/2019 3727
3 foto 242062 - conganhpbc2019 -7 2 8 09:36 05/08/2019 993
4 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0 1585
5 foto 239307 - thaoanh142 0 0 0 1334
6 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 03:24 20/08/2019 5601
7 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:48 30/10/2019 999