Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.06. Bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 112 9.5 38 20:12 16/02/2020
00:42:17
11592
12 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 112 9.5 38 17:12 23/01/2022
00:49:42
11183
13 foto 268693 - Trần Bách Giang 108 9.25 37 15:35 15/03/2020
00:32:19
6569
14 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 108 9.25 37 22:25 21/05/2020
00:38:49
15193
15 foto 241128 - Dương Tuấn 108 9.25 37 15:52 23/11/2019
00:40:14
16204
16 foto 34122 - minoyce 108 9.25 37 19:39 14/12/2019
00:49:42
13277
17 foto 252449 - Hạ Vy 108 9.25 37 02:25 04/03/2020
00:50:00
4791
18 foto 225993 - Wjbu 104 9 36 13:32 09/03/2020
00:03:54
10217
19 foto 71780 - levanhieu233 104 9 36 21:17 16/01/2020
00:07:06
11054
20 foto 163035 - Vu Phuong Thao 104 9 36 15:16 27/03/2020
00:39:02
6751