Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189530 - congpt02 109 10 40 03:57 27/07/2019 1747
2 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 105 9.75 39 09:44 03/08/2019 7113
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 96 9 36 09:22 18/06/2019 9197
4 foto 170520 - sangbinhchau 90 8.75 35 05:34 22/07/2019 7429
5 foto 239408 - The Man 90 8.75 35 09:06 09/08/2019 3237
6 foto 90967 - Nguyễn Thị Minh Phượng 87 8.5 34 10:50 12/08/2019 10256
7 foto 152558 - Ngọc Huyền 77 8 32 09:14 11/07/2019 6380
8 foto 212655 - tuhao 11 1 4 10:58 03/08/2019 1677
9 foto 112744 - Tannuongyeutinh2002 0 0 0 3896
10 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 05:11 22/06/2019 1086