Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 96 9 36 09:22 18/06/2019 8562
2 foto 170520 - sangbinhchau 90 8.75 35 05:34 22/07/2019 6862
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 77 8 32 09:14 11/07/2019 5936
4 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 05:11 22/06/2019 1086
5 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 11:03 09/07/2019 5479