Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 110 10 40 15:32 08/09/2020
00:03:15
6233
2 foto 166437 - Ngọc Trần 109 10 40 01:12 06/09/2019
00:02:53
7492
3 foto 243900 - Imyen0501 109 10 40 16:54 22/10/2019
00:07:04
15996
4 foto 189530 - congpt02 109 10 40 15:57 27/07/2019
00:18:53
10306
5 foto 146273 - Sky 109 10 40 16:18 24/08/2019
00:28:18
22060
6 foto 245943 - nguyenthuan10 106 9.75 39 15:58 10/12/2019
00:03:10
10886
7 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 105 9.75 39 20:33 07/09/2019
00:04:13
3187
8 foto 245456 - TT 105 9.75 39 00:20 03/01/2020
00:18:50
4300
9 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 105 9.75 39 09:44 03/08/2019
00:23:20
8988
10 foto 225090 - TranKhaVi 103 9.5 38 11:51 11/04/2020
00:11:57
5496