Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189530 - congpt02 109 10 40 03:57 27/07/2019 1747
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 109 10 40 04:18 24/08/2019 17285
3 foto 166437 - Ngọc Trần 109 10 40 01:12 06/09/2019 6382
4 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 105 9.75 39 09:44 03/08/2019 7113
5 foto 241340 - trandaihiep 105 9.75 39 08:33 07/09/2019 2023
6 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 101 9.5 38 06:00 26/08/2019 7629
7 foto 71780 - levanhieu233 101 9.5 38 10:49 06/09/2019 5076
8 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 96 9 36 09:22 18/06/2019 9248
9 foto 244018 - Hoangmy10 96 9 36 12:09 26/08/2019 1682
10 foto 170520 - sangbinhchau 90 8.75 35 05:34 22/07/2019 7429