Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189530 - congpt02 109 10 40 03:57 27/07/2019 1857
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 109 10 40 04:18 24/08/2019 20020
3 foto 166437 - Bich Ngoc 109 10 40 01:12 06/09/2019 7492
4 foto 243900 - Imyen0501 109 10 40 04:54 22/10/2019 5380
5 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 105 9.75 39 09:44 03/08/2019 7567
6 foto 241340 - trandaihiep 105 9.75 39 08:33 07/09/2019 2352
7 foto 245943 - nguyenthuan10 105 9.75 39 03:58 10/12/2019 4649
8 foto 245456 - Trần Văn Thinh 105 9.75 39 12:20 03/01/2020 3591
9 foto 213087 - anhvidai8888 103 9.5 38 06:42 30/11/2019 2594
10 foto 241128 - Dương Tuấn 102 9.5 38 04:54 17/10/2019 10364