Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.04. Điều chế - Tinh chế kim loại
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 245249 - Trương Triệu Đức 97 9.25 37 11:14 15/11/2019 2149
12 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 96 9 36 09:22 18/06/2019 9293
13 foto 244018 - Hoangmy10 96 9 36 12:09 26/08/2019 1855
14 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 94 9 36 11:34 30/09/2019 4410
15 foto 246105 - duyenhuynh1110 94 9 36 07:17 30/11/2019 2578
16 foto 252265 - Lê Duy 93 9 36 05:19 23/11/2019 2911
17 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 91 8.75 35 05:46 06/11/2019 2109
18 foto 170520 - sangbinhchau 90 8.75 35 05:34 22/07/2019 7589
19 foto 239408 - The Man 90 8.75 35 09:06 09/08/2019 4389
20 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 90 8.75 35 09:36 11/09/2019 8724