Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 146 10 50 22:37 01/10/2021
00:03:40
11692
2 foto 250580 - Trang Trịnh 142 9.8 49 23:17 03/05/2020
00:45:03
11199
3 foto 243900 - Imyen0501 140 9.6 48 22:39 13/03/2020
00:07:33
15996
4 foto 212188 - Huyền Đỗ 139 9.6 48 02:26 17/05/2020
00:47:49
5412
5 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 136 9.4 47 14:07 19/02/2020
00:36:54
11563
6 foto 307057 - TaMinh2k4 130 9.2 46 18:48 24/06/2022
00:04:56
8382
7 foto 241128 - Dương Tuấn 130 9.2 46 22:04 13/12/2019
00:24:15
16204
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 130 9.2 46 23:10 08/09/2021
00:50:00
28617
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 130 9.2 46 11:18 21/01/2020
00:50:00
7071
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 123 8.8 44 16:23 17/01/2022
00:11:17
18410