Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 250580 - Trang Trịnh 142 9.8 49 23:17 03/05/2020
00:45:03
11199
2 foto 243900 - Imyen0501 140 9.6 48 22:39 13/03/2020
00:07:33
11566
3 foto 212188 - Bo Cong Anh 139 9.6 48 02:26 17/05/2020
00:47:49
5412
4 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 136 9.4 47 14:07 19/02/2020
00:36:54
11493
5 foto 241128 - Dương Tuấn 130 9.2 46 22:04 13/12/2019
00:24:15
13836
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 130 9.2 46 11:18 21/01/2020
00:50:00
6552
7 foto 212208 - Lê Minh Việt 118 8.6 43 20:35 04/03/2020
00:44:45
8982
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 120 8.4 42 21:23 19/01/2020
00:31:40
20347
9 foto 226863 - KienTong 110 8.2 41 09:15 10/02/2020
00:49:57
5081
10 foto 13226 - viet2000 109 7.8 39 17:23 10/02/2020
00:39:17
5293