Thông tin đề

Thi Online: Bài 9.04. Crom và hợp chất của crom (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 311275 - HoaaMaii 122 8.8 44 15:08 05/04/2022
00:06:30
8323
12 foto 309281 - TranLinhh 122 8.8 44 16:01 29/03/2022
00:46:47
15032
13 foto 212208 - Lê Minh Việt 118 8.6 43 20:35 04/03/2020
00:44:45
8982
14 foto 146273 - Sky 120 8.4 42 21:23 19/01/2020
00:31:40
26311
15 foto 265329 - Quỳnh Trang 112 8.2 41 19:06 09/07/2020
00:46:32
5013
16 foto 226863 - KienTong 110 8.2 41 09:15 10/02/2020
00:49:57
5680
17 foto 304374 - PhamHien2k4 107 8 40 20:35 02/08/2021
00:08:58
3677
18 foto 13226 - viet2000 109 7.8 39 17:23 10/02/2020
00:39:17
6218
19 foto 300350 - Tranthithuy2004 103 7.6 38 06:11 28/01/2022
00:34:19
10763
20 foto 112416 - lê nhật tú 94 7.4 37 17:48 28/02/2020
00:22:24
7981