Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 87 10 25 11:58 31/08/2019 8769
2 foto 241340 - trandaihiep 87 10 25 08:29 28/09/2019 2278
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 87 10 25 06:05 14/10/2019 4687
4 foto 241128 - Dương Tuấn 87 10 25 09:05 22/10/2019 9028
5 foto 243900 - Imyen0501 87 10 25 03:11 25/10/2019 4913
6 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 87 10 25 09:58 07/11/2019 1680
7 foto 213087 - anhvidai8888 87 10 25 02:54 16/11/2019 2173
8 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 83 9.6 24 10:20 10/08/2019 7567
9 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 83 9.6 24 09:15 02/09/2019 17859
10 foto 227564 - Quỳnh Tú 83 9.6 24 04:14 02/09/2019 3748