Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 87 10 25 20:31 10/08/2021
00:01:08
11692
2 foto 257342 - Châu Nhi 87 10 25 23:07 14/03/2020
00:01:18
8037
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 87 10 25 00:53 04/02/2022
00:01:19
7214
4 foto 307057 - TaMinh2k4 87 10 25 22:46 15/04/2022
00:01:34
8382
5 foto 238873 - quoctrung 87 10 25 20:34 20/10/2021
00:01:48
14343
6 foto 311275 - HoaaMaii 87 10 25 07:13 15/12/2021
00:01:51
8323
7 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 87 10 25 20:29 28/09/2019
00:01:53
3374
8 foto 245943 - nguyenthuan10 87 10 25 19:53 18/12/2019
00:02:35
10909
9 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 87 10 25 18:05 14/10/2019
00:02:57
9555
10 foto 243900 - Imyen0501 87 10 25 15:11 25/10/2019
00:03:26
15996