Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 225993 - Wjbu 87 10 25 16:23 28/12/2019
00:05:53
10217
12 foto 252490 - THUYCHAUTHANH123 87 10 25 21:58 07/11/2019
00:08:16
3440
13 foto 241128 - Dương Tuấn 87 10 25 09:05 22/10/2019
00:22:20
16204
14 foto 305040 - NguyenNhuQuang 87 10 25 17:35 14/10/2021
00:24:32
6632
15 foto 213087 - anhvidai8888 87 10 25 02:54 16/11/2019
00:25:50
2594
16 foto 300350 - Tranthithuy2004 87 10 25 22:18 25/12/2021
00:26:03
10763
17 foto 250580 - Trang Trịnh 87 10 25 23:25 11/03/2020
00:27:44
11199
18 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 87 10 25 23:58 11/02/2020
00:28:07
15193
19 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 87 10 25 21:37 08/01/2020
00:28:21
16287
20 foto 227787 - fa 87 10 25 23:02 21/01/2020
00:32:04
9631