Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214124 - NgothanhnamTB 104 10 50 10:27 28/03/2019 4430
2 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 104 10 50 07:55 03/04/2019 8701
3 foto 110745 - Công Cristiano 104 10 50 10:43 23/04/2019 4036
4 foto 111275 - hoàng minh đồng 104 10 50 04:35 26/04/2019 10429
5 foto 111039 - 25 điểm 104 10 50 10:52 03/05/2019 7422
6 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 104 10 50 09:39 05/05/2019 4221
7 foto 117181 - Trần Cao Cường 104 10 50 12:31 07/05/2019 4450
8 foto 164940 - 0947729538 104 10 50 09:48 13/05/2019 4148
9 foto 198537 - Trần Quốc Huy 104 10 50 10:07 22/05/2019 3382
10 foto 148222 - Khoasinh2019 104 10 50 09:01 27/05/2019 2039