Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
02/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299113 - thuyngocthu12h5 104 10 50 21:02 17/06/2021
00:05:40
3451
2 foto 101740 - nobitagnt 104 10 50 19:40 22/04/2020
00:06:46
11881
3 foto 269964 - Thái Diệp Anh 12NC7 104 10 50 19:56 26/02/2021
00:06:54
5960
4 foto 199553 - hijikata178 104 10 50 19:42 15/06/2019
00:07:05
1472
5 foto 244503 - duongbui123 104 10 50 13:43 17/07/2020
00:07:13
5178
6 foto 238901 - Duongthihongvan 104 10 50 23:20 02/04/2020
00:07:34
4915
7 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 104 10 50 20:40 03/06/2019
00:08:01
7113
8 foto 83957 - phanquangvu2002 104 10 50 13:43 10/07/2020
00:08:04
1940
9 foto 270064 - Trần Đông Dương 12NC3 104 10 50 16:45 26/02/2021
00:08:56
10453
10 foto 271539 - Trường chăm học 104 10 50 21:16 02/04/2020
00:09:00
5332