Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 149987 - Tiên Vũ Thủy 104 10 50 11:14 27/05/2019 2764
12 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 104 10 50 08:40 03/06/2019 7010
13 foto 199553 - hijikata178 104 10 50 07:42 15/06/2019 1472
14 foto 27424 - Minh Quân 101 9.8 49 08:14 26/03/2019 7086
15 foto 38650 - jurself 101 9.8 49 06:46 04/04/2019 15741
16 foto 137567 - lequangphuc3105 101 9.8 49 10:17 09/04/2019 3968
17 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 101 9.8 49 10:02 20/04/2019 4594
18 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 101 9.8 49 02:14 26/04/2019 8665
19 foto 149533 - Tran 101 9.8 49 12:32 28/04/2019 4425
20 foto 126370 - hoangtubongdem 101 9.8 49 08:10 29/04/2019 14411