Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 78 9 27 08:53 03/06/2019 7010
2 foto 100907 - Dang Niê 69 8.33 25 03:07 03/06/2019 4001
3 foto 202655 - chinayukim 67 8 24 03:59 25/05/2019 1728
4 foto 173054 - VNGQB 66 8 24 06:36 08/06/2019 4640
5 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 65 8 24 12:32 14/04/2019 9110
6 foto 42169 - Kings2001 65 8 24 09:29 14/05/2019 10638
7 foto 214124 - NgothanhnamTB 61 7.67 23 10:59 28/03/2019 5144
8 foto 164940 - 0947729538 58 7.33 22 10:08 13/05/2019 4603
9 foto 55150 - Nguyễn Trí 58 7.33 22 05:14 07/06/2019 11450
10 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 57 7.33 22 06:49 09/04/2019 12457