Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
02/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212081 - Dongthianh 82 9.33 28 14:24 04/06/2021
00:01:48
6044
2 foto 153765 - Nam Phong 82 9.33 28 20:24 20/04/2020
00:27:23
15360
3 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 81 9.33 28 22:00 04/04/2020
00:18:12
8134
4 foto 289528 - Hochoa2k3 78 9 27 23:19 05/05/2021
00:09:45
8897
5 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 78 9 27 20:53 03/06/2019
00:12:01
7113
6 foto 263039 - Trần Huỳnh An 78 9 27 22:30 26/06/2020
00:16:40
5283
7 foto 250854 - cancogang102 77 9 27 19:32 22/05/2020
00:02:44
6664
8 foto 244062 - duongquynh0901 77 9 27 09:35 19/05/2020
00:16:08
13160
9 foto 243900 - Imyen0501 77 9 27 17:19 22/07/2020
00:19:43
15996
10 foto 279374 - Hoahoc2k2 73 8.67 26 09:54 11/06/2020
00:04:01
2422