Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 65 8 24 12:32 14/04/2019 5382
2 foto 42169 - Kings2001 65 8 24 09:29 14/05/2019 9296
3 foto 214124 - NgothanhnamTB 61 7.67 23 10:59 28/03/2019 3204
4 foto 164940 - 0947729538 58 7.33 22 10:08 13/05/2019 2760
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 57 7.33 22 06:49 09/04/2019 7853
6 foto 117181 - Trần Cao Cường 57 7.33 22 12:47 07/05/2019 1538
7 foto 177050 - Huy Nhật 53 7 21 05:50 19/03/2019 3581
8 foto 216495 - Huỳnh Phương 53 7 21 10:29 10/04/2019 1767
9 foto 184145 - giabinh 53 7 21 07:19 21/04/2019 5254
10 foto 194574 - Dhngoaithuong 53 7 21 07:03 02/05/2019 9982