Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 117181 - Trần Cao Cường 57 7.33 22 12:47 07/05/2019 4358
12 foto 46575 - Hồ Trương Kim Khánh 57 7.33 22 01:13 07/06/2019 1624
13 foto 222120 - daudaihoc12 55 7 21 12:52 25/05/2019 3011
14 foto 177050 - Huy Nhật 53 7 21 05:50 19/03/2019 3581
15 foto 216495 - Huỳnh Phương 53 7 21 10:29 10/04/2019 2611
16 foto 184145 - giabinh 53 7 21 07:19 21/04/2019 6236
17 foto 194574 - Dhngoaithuong 53 7 21 07:03 02/05/2019 12500
18 foto 137567 - lequangphuc3105 49 6.67 20 10:48 09/04/2019 3968
19 foto 220137 - hoaibao2190 49 6.67 20 08:41 15/05/2019 1620
20 foto 179903 - Dương Tấn Phước 49 6.67 20 09:27 21/05/2019 17119