Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.05. Tổng ôn Lý thuyết CACBOHIĐRAT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
02/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 257636 - canthimyngan 69 8.33 25 09:34 08/06/2020
00:02:41
2922
12 foto 268370 - y đk hmu 69 8.33 25 16:30 20/04/2020
00:12:48
2938
13 foto 100907 - Dang Niê 69 8.33 25 15:07 03/06/2019
00:36:26
4001
14 foto 190253 - phê 66 8 24 17:02 19/05/2020
00:18:20
3867
15 foto 173054 - VNGQB 66 8 24 18:36 08/06/2019
00:22:36
4640
16 foto 281095 - HoangAn09 65 8 24 17:14 12/06/2020
00:13:49
1675
17 foto 263754 - Colencaulamduoc 65 8 24 21:59 15/05/2020
00:18:41
6682
18 foto 235409 - Nguyễn Thị Nam Phương 62 7.67 23 17:25 21/04/2020
00:12:51
8522
19 foto 90967 - Nguyen Phuong 62 7.67 23 02:14 17/04/2020
00:22:36
19832
20 foto 264371 - Lim Susan 58 7.33 22 10:42 31/05/2020
00:08:16
1553