Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.06. Tổng ôn các dạng toán về CACBOHIĐRAT
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 95 10 25 01:29 22/03/2019 7376
2 foto 184145 - giabinh 95 10 25 08:41 21/04/2019 6568
3 foto 214153 - Super3hoa 95 10 25 02:48 24/04/2019 2659
4 foto 126370 - hoangtubongdem 91 9.6 24 08:54 30/04/2019 14411
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 90 9.6 24 06:36 11/04/2019 12457
6 foto 137567 - lequangphuc3105 90 9.6 24 07:47 11/04/2019 3968
7 foto 100907 - Dang Niê 90 9.6 24 04:31 02/06/2019 4001
8 foto 216495 - Huỳnh Phương 86 9.2 23 03:08 10/04/2019 3321
9 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 86 9.2 23 11:30 21/04/2019 4594
10 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 86 9.2 23 06:30 01/05/2019 2489