Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.06. Tổng ôn các dạng toán về CACBOHIĐRAT
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268370 - y đk hmu 95 10 25 23:07 09/05/2020
00:13:51
5515
2 foto 244062 - duongquynh0901 95 10 25 10:17 19/05/2020
00:22:27
13160
3 foto 293666 - Tat Dat 95 10 25 12:18 13/05/2021
00:31:14
10002
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 91 9.6 24 15:50 01/07/2020
00:27:40
15193
5 foto 101740 - nobitagnt 90 9.6 24 22:38 24/04/2020
00:22:50
11881
6 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 90 9.6 24 02:23 25/06/2021
00:26:24
10986
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 90 9.6 24 12:58 20/06/2022
00:27:42
28617
8 foto 274784 - hochoapm2 90 9.6 24 17:10 11/07/2020
00:31:04
2507
9 foto 267885 - Trường Sơn 90 9.6 24 23:32 04/04/2020
00:42:48
3140
10 foto 100907 - Dang Niê 90 9.6 24 16:31 02/06/2019
00:50:00
4001