Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.06. Tổng ôn các dạng toán về CACBOHIĐRAT
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 95 10 25 01:29 22/03/2019 7307
2 foto 184145 - giabinh 95 10 25 08:41 21/04/2019 5254
3 foto 214153 - Super3hoa 95 10 25 02:48 24/04/2019 1479
4 foto 126370 - hoangtubongdem 91 9.6 24 08:54 30/04/2019 11118
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 90 9.6 24 06:36 11/04/2019 7853
6 foto 137567 - lequangphuc3105 90 9.6 24 07:47 11/04/2019 3968
7 foto 216495 - Huỳnh Phương 86 9.2 23 03:08 10/04/2019 1767
8 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 86 9.2 23 11:30 21/04/2019 3058
9 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 86 9.2 23 06:30 01/05/2019 1126
10 foto 111275 - hoàng minh đồng 86 9.2 23 10:49 04/05/2019 8786