Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.06. Tổng ôn các dạng toán về CACBOHIĐRAT
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 111275 - hoàng minh đồng 86 9.2 23 10:49 04/05/2019 10704
12 foto 38650 - jurself 85 9.2 23 10:35 04/04/2019 15741
13 foto 177923 - Ngân Ngân 85 9.2 23 10:42 07/05/2019 3756
14 foto 40955 - luckys 81 8.8 22 09:36 05/05/2019 10754
15 foto 194574 - Dhngoaithuong 76 8.4 21 03:44 04/05/2019 12895
16 foto 166528 - Trang 76 8.4 21 03:52 20/05/2019 7013
17 foto 225999 - Vananh10 76 8.4 21 11:59 26/05/2019 4052
18 foto 185935 - Linhhatinh 71 8 20 05:21 13/04/2019 8751
19 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 71 8 20 10:25 19/05/2019 22793
20 foto 224681 - letamvi 71 7.6 19 10:14 08/05/2019 2233