Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 129 10 50 01:35 30/04/2019 13683
2 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 129 10 50 08:43 13/06/2019 6389
3 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 125 9.8 49 12:05 14/04/2019 8612
4 foto 177050 - Huy Nhật 121 9.6 48 02:26 23/03/2019 3581
5 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 121 9.6 48 08:23 27/03/2019 7315
6 foto 137567 - lequangphuc3105 121 9.6 48 09:27 11/04/2019 3968
7 foto 213936 - Slayer TheShy 121 9.6 48 10:52 24/05/2019 5314
8 foto 173054 - VNGQB 121 9.6 48 11:42 08/06/2019 4164
9 foto 55150 - Nguyễn Trí 118 9.4 47 02:31 09/06/2019 10399
10 foto 194574 - Dhngoaithuong 115 9.2 46 05:13 16/05/2019 12558