Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
06/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 311275 - HoaaMaii 129 10 50 00:38 27/05/2022
00:07:25
8323
2 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 129 10 50 20:43 13/06/2019
00:08:05
6625
3 foto 83957 - phanquangvu2002 129 10 50 15:32 10/07/2020
00:47:25
1940
4 foto 222061 - Siu Nay Spring 127 9.8 49 18:13 09/05/2020
00:04:12
2575
5 foto 315542 - Susu3012 126 9.8 49 01:28 01/05/2022
00:04:28
2587
6 foto 289528 - Hochoa2k3 125 9.8 49 21:59 17/05/2021
00:08:12
8897
7 foto 294649 - Ngoc Dai 12nc7 125 9.8 49 22:19 20/03/2021
00:21:31
10334
8 foto 244062 - duongquynh0901 125 9.8 49 08:52 21/05/2020
00:23:24
13160
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 125 9.8 49 01:38 19/04/2020
00:25:03
22015
10 foto 87819 - Nguyễn Đạt 122 9.6 48 21:51 09/04/2020
00:24:22
5329