Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 129 10 50 01:35 30/04/2019 11118
2 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 125 9.8 49 12:05 14/04/2019 5382
3 foto 177050 - Huy Nhật 121 9.6 48 02:26 23/03/2019 3581
4 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 121 9.6 48 08:23 27/03/2019 5664
5 foto 137567 - lequangphuc3105 121 9.6 48 09:27 11/04/2019 3968
6 foto 194574 - Dhngoaithuong 115 9.2 46 05:13 16/05/2019 9982
7 foto 176673 - hoc24h1234 115 9.2 46 11:16 19/05/2019 2159
8 foto 37705 - thad7 114 9.2 46 08:54 29/03/2019 5886
9 foto 214153 - Super3hoa 114 9.2 46 06:47 18/04/2019 1479
10 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 113 9 45 09:02 01/05/2019 7418