Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 129 10 50 01:35 30/04/2019 14411
2 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 129 10 50 08:43 13/06/2019 6625
3 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 125 9.8 49 12:05 14/04/2019 9110
4 foto 177050 - Huy Nhật 121 9.6 48 02:26 23/03/2019 3581
5 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 121 9.6 48 08:23 27/03/2019 7414
6 foto 137567 - lequangphuc3105 121 9.6 48 09:27 11/04/2019 3968
7 foto 213936 - Slayer TheShy 121 9.6 48 10:52 24/05/2019 5924
8 foto 173054 - VNGQB 121 9.6 48 11:42 08/06/2019 4640
9 foto 55150 - Nguyễn Trí 118 9.4 47 02:31 09/06/2019 11450
10 foto 194574 - Dhngoaithuong 115 9.2 46 05:13 16/05/2019 12895