Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.07. Tổng ôn Lý thuyết về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 176673 - nguyễn khánh ly 115 9.2 46 11:16 19/05/2019 4974
12 foto 220137 - hoaibao2190 115 9.2 46 05:57 21/05/2019 1728
13 foto 42169 - Kings2001 115 9.2 46 09:51 21/05/2019 10638
14 foto 37705 - thad7 114 9.2 46 08:54 29/03/2019 9722
15 foto 214153 - Super3hoa 114 9.2 46 06:47 18/04/2019 2659
16 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 113 9 45 09:02 01/05/2019 8665
17 foto 117181 - Trần Cao Cường 111 9 45 11:27 22/05/2019 5177
18 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 110 9 45 05:56 23/03/2019 7376
19 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 110 9 45 07:22 16/04/2019 12457
20 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 110 9 45 08:16 22/05/2019 7010