Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.08. Tổng ôn các dạng toán về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
23/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 122 9.7 32 10:49 23/03/2019 7376
2 foto 177050 - Huy Nhật 118 9.39 31 07:42 31/03/2019 3581
3 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 112 9.09 30 06:08 18/04/2019 12457
4 foto 142473 - phạm thị thu trà 112 9.09 30 02:57 28/04/2019 3471
5 foto 137567 - lequangphuc3105 109 8.79 29 11:53 13/04/2019 3968
6 foto 37705 - thad7 107 8.79 29 06:05 30/03/2019 9722
7 foto 39374 - manhnatri 103 8.18 27 07:35 13/06/2019 8190
8 foto 185935 - Linhhatinh 93 7.88 26 10:31 26/04/2019 8751
9 foto 184145 - giabinh 94 7.58 25 04:29 29/04/2019 6568
10 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 88 7.58 25 09:51 21/04/2019 4222