Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.08. Tổng ôn các dạng toán về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
08/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 253320 - 9992002 127 10 33 09:40 30/04/2020
00:07:14
3925
2 foto 289528 - Hochoa2k3 127 10 33 09:06 19/05/2021
00:08:43
8897
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 127 10 33 03:16 22/04/2020
00:41:56
22015
4 foto 87819 - Nguyễn Đạt 123 9.7 32 23:27 11/04/2020
00:47:47
5329
5 foto 269313 - Huyen09 122 9.7 32 04:37 09/05/2020
00:04:55
1776
6 foto 101740 - nobitagnt 122 9.7 32 21:30 25/04/2020
00:33:50
11881
7 foto 263295 - Vương Trạch 122 9.7 32 18:36 01/05/2020
00:41:16
3404
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 118 9.39 31 22:56 23/06/2022
00:44:54
28617
9 foto 293666 - Tat Dat 117 9.39 31 11:00 16/05/2021
00:30:19
10002
10 foto 301484 - HuynBom 117 9.39 31 21:15 05/04/2022
00:46:56
16605