Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.08. Tổng ôn các dạng toán về AMIN - AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
23/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 88 7.58 25 11:55 24/04/2019 4594
12 foto 223588 - dodaihoc12012001 87 7.58 25 11:28 04/06/2019 3782
13 foto 38650 - jurself 89 7.27 24 05:05 09/04/2019 15741
14 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 73 6.67 22 01:50 17/05/2019 6094
15 foto 181785 - Ngoctin 63 6.06 20 11:03 12/05/2019 5300
16 foto 215836 - ngohongnu 47 3.64 12 12:31 25/04/2019 1063
17 foto 223678 - Nguyễn Thị Hồng Nhung 19 1.52 5 06:55 30/05/2019 1694
18 foto 186305 - Huỳnh Quý Ngọc Hồ 0 0.91 3 05:34 06/05/2019 4188
19 foto 228321 - vantuan25072001 7 0.61 2 01:21 04/06/2019 2201
20 foto 147875 - trangtuoi5982001 4 0.3 1 02:18 29/04/2019 3618