Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269964 - Thái Diệp Anh 12NC7 105 10 40 21:17 05/03/2021
00:03:46
5960
2 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 105 10 40 11:19 25/06/2021
00:04:15
10986
3 foto 101740 - nobitagnt 105 10 40 22:24 25/04/2020
00:04:46
11881
4 foto 300095 - Nguyenhonganh8402 105 10 40 10:55 16/04/2021
00:04:56
5247
5 foto 198470 - Hồ Phúc 105 10 40 15:42 24/05/2022
00:06:01
4772
6 foto 270161 - Cao Nguyen Hoang Hai 12NC2 105 10 40 19:51 05/03/2021
00:07:23
5427
7 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 105 10 40 22:27 29/04/2021
00:07:45
11308
8 foto 244062 - duongquynh0901 105 10 40 09:11 21/05/2020
00:08:00
13160
9 foto 246026 - Mylien44 105 10 40 06:28 20/04/2020
00:08:23
6793
10 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 105 10 40 10:28 21/06/2021
00:10:24
4389