Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 105 10 40 09:00 30/03/2019 9722
2 foto 38650 - jurself 105 10 40 02:30 10/04/2019 15741
3 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 105 10 40 10:50 16/04/2019 9110
4 foto 117181 - Trần Cao Cường 105 10 40 12:21 07/05/2019 5177
5 foto 64526 - thanhduyennttd 105 10 40 04:33 24/05/2019 4140
6 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 101 9.75 39 01:12 04/04/2019 7376
7 foto 185935 - Linhhatinh 101 9.75 39 02:50 10/04/2019 8751
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 101 9.75 39 07:55 21/04/2019 12457
9 foto 126370 - hoangtubongdem 101 9.75 39 02:05 30/04/2019 14411
10 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 101 9.75 39 03:26 24/05/2019 5832