Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 42169 - Kings2001 101 9.75 39 09:14 24/05/2019 10638
12 foto 213936 - Slayer TheShy 101 9.75 39 05:38 28/05/2019 5924
13 foto 151725 - minhnhat31102001 101 9.75 39 09:44 01/06/2019 9725
14 foto 173054 - VNGQB 101 9.75 39 11:21 09/06/2019 4640
15 foto 228321 - vantuan25072001 98 9.5 38 03:36 04/06/2019 2201
16 foto 214124 - NgothanhnamTB 97 9.5 38 03:14 12/04/2019 5144
17 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 97 9.5 38 08:54 24/04/2019 11396
18 foto 111039 - HCMUSchemistry 97 9.5 38 10:59 06/05/2019 7736
19 foto 173896 - teamhocy 97 9.5 38 12:29 09/05/2019 8076
20 foto 3338 - Thao Thanh Truong 97 9.5 38 09:19 21/05/2019 2485