Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 111039 - HCMUSchemistry 100 9.75 39 11:57 06/05/2019 7736
2 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 99 9.75 39 01:57 28/05/2019 9110
3 foto 213936 - Slayer TheShy 99 9.75 39 05:56 28/05/2019 5918
4 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 99 9.75 39 08:48 05/06/2019 6863
5 foto 126370 - hoangtubongdem 96 9.5 38 02:17 30/04/2019 14411
6 foto 225999 - Vananh10 96 9.5 38 03:00 01/06/2019 4052
7 foto 151725 - minhnhat31102001 96 9.5 38 10:08 01/06/2019 9725
8 foto 37705 - thad7 95 9.5 38 09:11 30/03/2019 9722
9 foto 177050 - Huy Nhật 95 9.5 38 08:33 31/03/2019 3581
10 foto 137567 - lequangphuc3105 95 9.5 38 10:25 13/04/2019 3968