Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
10/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 103 10 40 11:13 16/05/2021
00:08:25
10002
2 foto 244062 - duongquynh0901 100 9.75 39 09:22 21/05/2020
00:10:04
13160
3 foto 311275 - HoaaMaii 99 9.75 39 01:35 27/05/2022
00:04:36
8323
4 foto 198470 - Hồ Phúc 99 9.75 39 15:55 24/05/2022
00:08:28
4772
5 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 99 9.75 39 08:48 05/06/2019
00:14:58
7113
6 foto 246026 - Mylien44 99 9.75 39 06:52 20/04/2020
00:23:22
6793
7 foto 239673 - ngochieu2002 97 9.5 38 14:55 21/08/2020
00:27:44
7177
8 foto 212081 - Dongthianh 96 9.5 38 14:46 04/06/2021
00:02:43
6044
9 foto 284652 - Ngocmainshd25 96 9.5 38 22:48 20/07/2020
00:09:36
4761
10 foto 151725 - minhnhat31102001 96 9.5 38 10:08 01/06/2019
00:21:22
9725