Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 111039 - 25 điểm 100 9.75 39 11:57 06/05/2019 5026
2 foto 126370 - hoangtubongdem 96 9.5 38 02:17 30/04/2019 11118
3 foto 37705 - thad7 95 9.5 38 09:11 30/03/2019 5886
4 foto 177050 - Huy Nhật 95 9.5 38 08:33 31/03/2019 3581
5 foto 137567 - lequangphuc3105 95 9.5 38 10:25 13/04/2019 3968
6 foto 216495 - Huỳnh Phương 95 9.5 38 10:12 16/04/2019 1767
7 foto 214615 - leuyenvy 93 9.25 37 04:35 02/05/2019 2648
8 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 92 9.25 37 10:06 02/05/2019 7418
9 foto 38650 - jurself 91 9.25 37 02:58 10/04/2019 9302
10 foto 185935 - Linhhatinh 91 9.25 37 03:16 10/04/2019 6329