Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.09. Tổng ôn Lý thuyết về PEPTIT - PROTEIN (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 216495 - Huỳnh Phương 95 9.5 38 10:12 16/04/2019 3321
12 foto 214615 - leuyenvy 93 9.25 37 04:35 02/05/2019 3213
13 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 92 9.25 37 10:06 02/05/2019 8665
14 foto 3338 - Thao Thanh Truong 92 9.25 37 09:31 21/05/2019 2485
15 foto 42169 - Kings2001 92 9.25 37 09:38 24/05/2019 10638
16 foto 38650 - jurself 91 9.25 37 02:58 10/04/2019 15741
17 foto 185935 - Linhhatinh 91 9.25 37 03:16 10/04/2019 8751
18 foto 214124 - NgothanhnamTB 91 9.25 37 03:28 12/04/2019 5144
19 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 91 9.25 37 08:21 21/04/2019 12457
20 foto 184145 - giabinh 91 9.25 37 08:22 30/04/2019 6568