Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.10. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267573 - Cao Xuân Vương 96 10 25 21:42 10/05/2020
00:02:24
2086
2 foto 271841 - chidang2k2 96 10 25 13:35 12/04/2020
00:23:20
3832
3 foto 87819 - Nguyễn Đạt 96 10 25 21:36 19/04/2020
00:25:20
5329
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 96 10 25 01:31 25/04/2020
00:27:59
22015
5 foto 153765 - Nam Phong 96 10 25 16:38 28/04/2020
00:50:00
15360
6 foto 272613 - Thảo Gia 92 9.6 24 18:27 17/04/2020
00:50:00
4411
7 foto 293666 - Tat Dat 91 9.6 24 11:41 16/05/2021
00:26:59
10002
8 foto 101740 - nobitagnt 91 9.6 24 23:35 25/04/2020
00:29:40
11881
9 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 91 9.6 24 14:29 25/06/2021
00:33:06
10986
10 foto 263295 - Vương Trạch 91 9.6 24 16:30 24/05/2020
00:34:06
3404