Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.10. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214124 - NgothanhnamTB 96 10 25 10:30 13/04/2019 3204
2 foto 38650 - jurself 87 9.2 23 09:14 10/04/2019 9302
3 foto 37705 - thad7 86 9.2 23 02:09 01/04/2019 5886
4 foto 185935 - Linhhatinh 86 9.2 23 03:31 27/04/2019 6329
5 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 81 8.8 22 11:05 26/04/2019 3058
6 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 81 8.4 21 04:41 22/04/2019 4176
7 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 76 8.4 21 06:45 26/04/2019 7853
8 foto 167726 - dungthuyquynh 73 8 20 06:34 06/05/2019 5105
9 foto 184145 - giabinh 69 7.6 19 10:21 30/04/2019 5254
10 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 65 7.2 18 08:26 16/04/2019 7307