Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.10. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214124 - NgothanhnamTB 96 10 25 10:30 13/04/2019 5144
2 foto 38650 - jurself 87 9.2 23 09:14 10/04/2019 15741
3 foto 37705 - thad7 86 9.2 23 02:09 01/04/2019 9722
4 foto 185935 - Linhhatinh 86 9.2 23 03:31 27/04/2019 8751
5 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 81 8.8 22 11:05 26/04/2019 4594
6 foto 175095 - Kioku Yamano 81 8.8 22 03:18 30/05/2019 6062
7 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 81 8.4 21 04:41 22/04/2019 4222
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 76 8.4 21 06:45 26/04/2019 12457
9 foto 167726 - dungthuyquynh 73 8 20 06:34 06/05/2019 6855
10 foto 39374 - manhnatri 70 7.6 19 10:52 14/06/2019 8190