Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.10. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 184145 - giabinh 69 7.6 19 10:21 30/04/2019 6568
12 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 65 7.2 18 08:26 16/04/2019 7376
13 foto 223588 - dodaihoc12012001 55 6 15 12:09 06/06/2019 3782
14 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 13 3.2 8 03:40 25/04/2019 11396
15 foto 225999 - Vananh10 18 2.4 6 06:54 01/06/2019 4052
16 foto 187896 - Công Đinh Chí 0 0 0 1246
17 foto 166704 - Thuhoai2001 0 0 0 3608
18 foto 176940 - 12a5ting 0 0 0 2413
19 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:55 27/03/2019 2135
20 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:50 30/03/2019 998