Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
14/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 67 10 20 00:02 26/04/2020
00:26:07
11881
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 67 10 20 04:43 27/06/2022
00:26:51
28617
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 67 10 20 03:06 25/04/2020
00:29:38
22015
4 foto 309281 - TranLinhh 67 10 20 18:25 20/05/2022
00:43:50
15032
5 foto 39374 - manhnatri 64 9.5 19 08:16 15/06/2019
00:47:29
8190
6 foto 301484 - HuynBom 63 9.5 19 21:50 06/04/2022
00:33:09
16605
7 foto 271841 - chidang2k2 58 8.5 17 16:45 14/04/2020
00:50:00
3832
8 foto 269746 - Nguyenngan2k2dat 57 8.5 17 23:51 23/04/2020
00:37:39
3518
9 foto 253320 - 9992002 57 8.5 17 15:21 03/05/2020
00:45:45
3925
10 foto 153765 - Nam Phong 53 8.5 17 13:42 29/04/2020
00:50:00
15360