Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 67 10 20 04:54 01/05/2019 6329
2 foto 38650 - jurself 62 9.5 19 06:09 11/04/2019 9302
3 foto 214615 - leuyenvy 53 8 16 12:32 03/05/2019 2648
4 foto 37705 - thad7 49 8 16 05:00 01/04/2019 5886
5 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 26 5.5 11 03:04 23/04/2019 4176
6 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 18 3 6 03:53 17/04/2019 7307
7 foto 187896 - Công Đinh Chí 15 2.5 5 01:50 03/05/2019 1247
8 foto 184145 - giabinh 0 0 0 5254
9 foto 214124 - NgothanhnamTB 0 0 0 3204
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:28 29/03/2019 1934