Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 67 10 20 04:54 01/05/2019 8751
2 foto 39374 - manhnatri 64 9.5 19 08:16 15/06/2019 8190
3 foto 38650 - jurself 62 9.5 19 06:09 11/04/2019 15741
4 foto 214615 - leuyenvy 53 8 16 12:32 03/05/2019 3213
5 foto 37705 - thad7 49 8 16 05:00 01/04/2019 9722
6 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 26 5.5 11 03:04 23/04/2019 4222
7 foto 223588 - dodaihoc12012001 29 4.5 9 01:25 09/06/2019 3782
8 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 18 3 6 03:53 17/04/2019 7376
9 foto 187896 - Công Đinh Chí 15 2.5 5 01:50 03/05/2019 1246
10 foto 107092 - nguyễn Thị Thủy -5 0.5 1 09:36 16/06/2019 1190