Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.11. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 184145 - giabinh 0 0 0 6568
12 foto 214124 - NgothanhnamTB 0 0 0 5144
13 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:28 29/03/2019 2135
14 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:55 30/03/2019 998
15 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 03:13 08/04/2019 1264
16 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 05:31 18/04/2019 3321
17 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 0 0 0 09:07 30/04/2019 11396
18 foto 173896 - teamhocy 0 0 0 11:16 15/05/2019 8076
19 foto 165222 - Trần Việt Chiến 0 0 0 09:47 15/05/2019 1579
20 foto 24717 - Doan Quoc Toan 0 0 0 11:04 17/05/2019 2444