Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 132 10 40 01:33 26/04/2020
00:21:35
11881
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 132 10 40 02:40 28/04/2020
00:23:57
22015
3 foto 270064 - Trần Đông Dương 12NC3 128 9.75 39 22:22 08/03/2021
00:15:27
10453
4 foto 289528 - Hochoa2k3 128 9.75 39 21:16 21/05/2021
00:18:42
8897
5 foto 279743 - HaiTram11 128 9.75 39 10:09 01/07/2020
00:25:57
5331
6 foto 269746 - Nguyenngan2k2dat 128 9.75 39 21:17 24/04/2020
00:28:12
3518
7 foto 225999 - Vananh10 128 9.75 39 12:54 04/06/2019
00:44:41
4052
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 127 9.75 39 15:11 19/05/2020
00:23:30
14777
9 foto 179606 - lephuongthao123456 127 9.75 39 15:18 22/07/2020
00:28:47
11262
10 foto 267164 - Viennguyen2002 127 9.75 39 16:49 16/04/2020
00:29:59
14706