Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 38650 - jurself 132 10 40 03:54 11/04/2019 15741
2 foto 137567 - lequangphuc3105 132 10 40 12:56 14/04/2019 3968
3 foto 225999 - Vananh10 128 9.75 39 12:54 04/06/2019 4052
4 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 127 9.75 39 10:32 02/05/2019 7376
5 foto 138848 - thuyraptor2811 127 9.75 39 11:21 31/05/2019 8182
6 foto 166528 - Trang 123 9.5 38 04:47 31/05/2019 7013
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 122 9.5 38 05:30 23/05/2019 22793
8 foto 173054 - VNGQB 122 9.5 38 12:21 10/06/2019 4640
9 foto 37705 - thad7 120 9.25 37 03:39 02/04/2019 9722
10 foto 166804 - BaoChau 115 9 36 09:26 30/05/2019 2669