Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 38650 - jurself 132 10 40 03:54 11/04/2019 9302
2 foto 137567 - lequangphuc3105 132 10 40 12:56 14/04/2019 3968
3 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 127 9.75 39 10:32 02/05/2019 7307
4 foto 37705 - thad7 120 9.25 37 03:39 02/04/2019 5886
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 114 9 36 08:02 28/04/2019 7853
6 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 114 9 36 09:50 28/04/2019 3058
7 foto 184145 - giabinh 82 7.25 29 07:06 30/04/2019 5254
8 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 66 6.25 25 03:15 17/05/2019 4439
9 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 74 6 24 03:33 25/04/2019 4176
10 foto 216003 - Captoc2001 15 1.25 5 09:25 26/04/2019 1527