Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.12. Tổng ôn Lý thuyết và các dạng toán trọng tâm về POLIME
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 114 9 36 08:02 28/04/2019 12457
12 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 114 9 36 09:50 28/04/2019 4594
13 foto 100907 - Dang Niê 88 7.25 29 11:44 06/06/2019 4001
14 foto 184145 - giabinh 82 7.25 29 07:06 30/04/2019 6568
15 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 66 6.25 25 03:15 17/05/2019 6094
16 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 74 6 24 03:33 25/04/2019 4222
17 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 39 4.75 19 03:56 24/05/2019 5832
18 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 47 4 16 04:15 17/06/2019 2489
19 foto 124335 - ngocduyenppq 19 3.5 14 02:16 03/06/2019 1477
20 foto 107092 - nguyễn Thị Thủy 20 3.25 13 03:31 17/06/2019 1190