Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 135 10 50 09:04 05/06/2019 6863
2 foto 42169 - Kings2001 128 9.6 48 02:44 31/05/2019 10638
3 foto 37705 - thad7 124 9.4 47 03:39 08/04/2019 9722
4 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 124 9.4 47 04:46 20/04/2019 9110
5 foto 126370 - hoangtubongdem 124 9.4 47 10:03 01/05/2019 14411
6 foto 115035 - buitaloc 124 9.4 47 06:36 22/05/2019 3176
7 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 123 9.4 47 04:15 06/05/2019 6096
8 foto 214124 - NgothanhnamTB 121 9.2 46 09:41 26/04/2019 5144
9 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 119 9.2 46 11:01 02/05/2019 7376
10 foto 25404 - Quyết Tâm Đỗ Y 117 9 45 12:04 16/04/2019 4568