Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 124 9.4 47 03:39 08/04/2019 5886
2 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 124 9.4 47 04:46 20/04/2019 5382
3 foto 126370 - hoangtubongdem 124 9.4 47 10:03 01/05/2019 11118
4 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 123 9.4 47 04:15 06/05/2019 5321
5 foto 214124 - NgothanhnamTB 121 9.2 46 09:41 26/04/2019 3204
6 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 119 9.2 46 11:01 02/05/2019 7307
7 foto 25404 - Quyết Tâm Đỗ Y 117 9 45 12:04 16/04/2019 4072
8 foto 185935 - Linhhatinh 117 9 45 04:30 07/05/2019 6256
9 foto 173896 - teamhocy 115 8.8 44 02:25 09/05/2019 4400
10 foto 216003 - Captoc2001 113 8.8 44 10:03 29/04/2019 1527