Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
18/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 136 10 50 08:57 28/05/2020
00:16:37
9159
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 136 10 50 21:16 28/04/2020
00:17:12
19832
3 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 135 10 50 09:04 05/06/2019
00:15:40
7113
4 foto 87819 - Nguyễn Đạt 128 9.6 48 21:25 30/04/2020
00:14:18
4307
5 foto 146223 - Nguyễn Linh Đan 128 9.6 48 20:33 01/06/2020
00:29:18
3813
6 foto 190253 - phê 124 9.4 47 17:57 10/06/2020
00:23:27
3867
7 foto 238337 - tn161202 122 9.2 46 22:20 28/04/2020
00:17:41
3595
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 121 9.2 46 17:59 22/05/2020
00:13:21
14777
9 foto 189530 - congpt02 121 9.2 46 20:26 06/05/2020
00:14:48
8078
10 foto 279826 - HaThanh11 120 9.2 46 22:17 05/07/2020
00:37:15
2727