Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
18/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 267164 - Viennguyen2002 117 9 45 16:24 18/04/2020
00:20:27
8581
12 foto 241835 - KHTN HCM 117 9 45 17:55 22/06/2020
00:24:06
2231
13 foto 153765 - Nam Phong 117 9 45 08:55 01/05/2020
00:24:22
13150
14 foto 272613 - Thảo Gia 116 9 45 16:03 18/04/2020
00:37:41
3555
15 foto 101740 - nobitagnt 114 8.8 44 21:51 27/04/2020
00:11:02
8470
16 foto 151725 - minhnhat31102001 114 8.8 44 10:43 01/06/2019
00:23:21
9725
17 foto 173054 - VNGQB 113 8.8 44 23:24 10/06/2019
00:19:57
4640
18 foto 118680 - Kim Thoa 111 8.8 44 23:58 01/06/2019
00:23:43
1834
19 foto 271841 - chidang2k2 109 8.6 43 12:21 20/04/2020
00:27:37
3433
20 foto 264371 - Lim Susan 104 8.4 42 09:52 30/04/2020
00:23:46
1553