Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.13. Tổng ôn Lý thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 185935 - Linhhatinh 117 9 45 04:30 07/05/2019 8751
12 foto 173896 - teamhocy 115 8.8 44 02:25 09/05/2019 8076
13 foto 151725 - minhnhat31102001 114 8.8 44 10:43 01/06/2019 9725
14 foto 216003 - Captoc2001 113 8.8 44 10:03 29/04/2019 2631
15 foto 173054 - VNGQB 113 8.8 44 11:24 10/06/2019 4640
16 foto 111039 - HCMUSchemistry 112 8.8 44 05:15 08/05/2019 7736
17 foto 138848 - thuyraptor2811 112 8.8 44 10:21 31/05/2019 8182
18 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 111 8.8 44 10:43 28/04/2019 12457
19 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 111 8.8 44 04:06 07/05/2019 11396
20 foto 118680 - Kim Thoa 111 8.8 44 11:58 01/06/2019 1834