Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.14. Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 131 9.84 59 06:43 07/05/2019 8751
2 foto 42169 - Kings2001 131 9.84 59 11:31 01/06/2019 10638
3 foto 151725 - minhnhat31102001 130 9.84 59 01:44 01/06/2019 9725
4 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 128 9.67 58 04:38 07/05/2019 6096
5 foto 116948 - LeXuanTho 128 9.67 58 06:06 29/05/2019 2568
6 foto 55150 - Nguyễn Trí 128 9.67 58 10:06 12/06/2019 11450
7 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 126 9.67 58 04:01 18/04/2019 7414
8 foto 126370 - hoangtubongdem 126 9.67 58 03:43 24/05/2019 14411
9 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 124 9.5 57 10:17 28/05/2019 9110
10 foto 142473 - phạm thị thu trà 122 9.5 57 03:10 23/05/2019 3471