Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.14. Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
21/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307066 - ThaoNguyenn 134 10 60 19:47 07/05/2022
00:06:04
2693
2 foto 263754 - Colencaulamduoc 134 10 60 10:40 28/05/2020
00:16:17
9069
3 foto 280390 - Xemda09 134 10 60 08:51 25/07/2020
00:22:45
4497
4 foto 300095 - Nguyenhonganh8402 134 10 60 16:36 28/04/2021
00:33:22
5247
5 foto 101740 - nobitagnt 131 9.84 59 22:06 27/04/2020
00:11:03
11881
6 foto 83957 - phanquangvu2002 131 9.84 59 18:13 10/07/2020
00:12:23
1940
7 foto 177657 - hungtruong1601 131 9.84 59 09:31 04/04/2021
00:15:28
9037
8 foto 198470 - Hồ Phúc 131 9.84 59 21:01 03/05/2022
00:15:33
4772
9 foto 42169 - Kings2001 131 9.84 59 23:31 01/06/2019
00:17:33
10638
10 foto 151725 - minhnhat31102001 130 9.84 59 13:44 01/06/2019
00:22:19
9725