Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.14. Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 131 9.84 59 06:43 07/05/2019 6256
2 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 128 9.67 58 04:38 07/05/2019 5321
3 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 126 9.67 58 04:01 18/04/2019 5664
4 foto 111039 - 25 điểm 116 9.17 55 09:20 08/05/2019 5026
5 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 113 8.84 53 06:41 02/05/2019 7307
6 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 105 8.5 51 11:17 17/05/2019 4439
7 foto 137567 - lequangphuc3105 103 8.5 51 10:26 14/04/2019 3968
8 foto 37705 - thad7 100 8.33 50 04:15 08/04/2019 5886
9 foto 52215 - huyankk 85 7.5 45 11:43 15/05/2019 1859
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 84 7.5 45 04:56 07/05/2019 8205