Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.14. Tổng ôn Lý thuyết KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 122 9.5 57 08:31 03/06/2019 7010
12 foto 213936 - Slayer TheShy 121 9.34 56 12:05 24/05/2019 5924
13 foto 173054 - VNGQB 119 9.34 56 07:40 14/06/2019 4640
14 foto 111039 - HCMUSchemistry 116 9.17 55 09:20 08/05/2019 7736
15 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 116 9 54 04:36 02/06/2019 2489
16 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 113 8.84 53 06:41 02/05/2019 7376
17 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 109 8.67 52 10:00 07/06/2019 4031
18 foto 177923 - Ngân Ngân 108 8.5 51 09:12 26/05/2019 3756
19 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 105 8.5 51 11:17 17/05/2019 6094
20 foto 140543 - Thucoanh2k1 104 8.5 51 06:17 22/06/2019 6500