Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.1. Tổng ôn Lý thuyết SẮT VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 42169 - Kings2001 125 9.4 47 09:07 03/06/2019 10638
2 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 120 9.2 46 10:49 09/06/2019 7010
3 foto 35211 - Godloveme 120 9.2 46 12:44 15/06/2019 2764
4 foto 185935 - Linhhatinh 117 9.2 46 10:51 08/05/2019 8751
5 foto 137567 - lequangphuc3105 114 9 45 10:31 15/04/2019 3968
6 foto 142473 - phạm thị thu trà 114 9 45 07:45 24/05/2019 3471
7 foto 151725 - minhnhat31102001 114 9 45 03:30 01/06/2019 9725
8 foto 194574 - Dhngoaithuong 114 9 45 03:58 11/06/2019 12895
9 foto 111039 - HCMUSchemistry 113 9 45 01:09 09/05/2019 7736
10 foto 38650 - jurself 113 9 45 03:49 20/05/2019 15741