Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.1. Tổng ôn Lý thuyết SẮT VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
23/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 130 9.8 49 03:25 24/06/2021
00:07:20
10986
2 foto 253320 - 9992002 130 9.8 49 14:27 13/05/2020
00:20:07
3925
3 foto 177657 - hungtruong1601 126 9.6 48 10:33 04/04/2021
00:18:31
9037
4 foto 101740 - nobitagnt 125 9.6 48 22:57 27/04/2020
00:11:33
11881
5 foto 42169 - Kings2001 125 9.4 47 21:07 03/06/2019
00:15:03
10638
6 foto 239408 - Gly Ala Ala 123 9.4 47 17:26 11/05/2020
00:22:22
9587
7 foto 267164 - Viennguyen2002 122 9.4 47 10:17 24/04/2020
00:17:25
14706
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 122 9.4 47 02:55 05/05/2020
00:21:00
22015
9 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 120 9.2 46 10:49 09/06/2019
00:16:23
7113
10 foto 35211 - Godloveme 120 9.2 46 12:44 15/06/2019
00:19:05
2764