Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.1. Tổng ôn Lý thuyết SẮT VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 117 9.2 46 10:51 08/05/2019 6329
2 foto 137567 - lequangphuc3105 114 9 45 10:31 15/04/2019 3968
3 foto 111039 - 25 điểm 113 9 45 01:09 09/05/2019 5026
4 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 111 8.6 43 05:00 18/04/2019 5664
5 foto 37705 - thad7 108 8.6 43 05:44 12/04/2019 5886
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 108 8.6 43 08:00 10/05/2019 7853
7 foto 173896 - teamhocy 103 8.4 42 03:40 11/05/2019 4400
8 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 100 8.2 41 01:55 17/05/2019 4439
9 foto 184145 - giabinh 97 8 40 04:27 14/05/2019 5254
10 foto 147875 - trangtuoi5982001 95 8 40 10:34 30/04/2019 3072