Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.1. Tổng ôn Lý thuyết SẮT VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 173054 - VNGQB 113 9 45 11:42 16/06/2019 4640
12 foto 13235 - Trần Ngọc Tú Anh 111 8.8 44 09:27 14/06/2019 8298
13 foto 140543 - Thucoanh2k1 111 8.8 44 09:43 22/06/2019 6500
14 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 111 8.6 43 05:00 18/04/2019 7414
15 foto 222120 - daudaihoc12 109 8.6 43 05:36 11/06/2019 3966
16 foto 37705 - thad7 108 8.6 43 05:44 12/04/2019 9722
17 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 108 8.6 43 08:00 10/05/2019 12457
18 foto 65647 - ngô trường 107 8.6 43 09:56 05/06/2019 11535
19 foto 126370 - hoangtubongdem 107 8.6 43 03:37 13/06/2019 14411
20 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 105 8.4 42 12:30 30/05/2019 9110