Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.2. Tổng ôn Lý thuyết CROM VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244612 - Neo 136 10 50 15:10 15/07/2020
00:19:42
1867
2 foto 177657 - hungtruong1601 133 9.8 49 11:29 04/04/2021
00:19:00
9037
3 foto 153765 - Nam Phong 133 9.8 49 08:57 06/05/2020
00:22:35
15360
4 foto 65647 - ngô trường 132 9.8 49 11:19 01/06/2019
00:14:04
11552
5 foto 42169 - Kings2001 132 9.8 49 08:37 04/06/2019
00:14:18
10638
6 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 132 9.8 49 08:45 23/06/2021
00:19:07
10986
7 foto 263295 - Vương Trạch 130 9.6 48 21:04 03/07/2020
00:22:49
3404
8 foto 151725 - minhnhat31102001 128 9.6 48 16:14 01/06/2019
00:23:14
9725
9 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 126 9.4 47 19:57 03/06/2019
00:27:03
9110
10 foto 173054 - VNGQB 125 9.4 47 00:14 17/06/2019
00:15:31
4640