Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.2. Tổng ôn Lý thuyết CROM VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 132 9.8 49 11:00 08/05/2019 8751
2 foto 65647 - ngô trường 132 9.8 49 11:19 01/06/2019 11456
3 foto 42169 - Kings2001 132 9.8 49 08:37 04/06/2019 10638
4 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 129 9.6 48 09:07 18/04/2019 7414
5 foto 151725 - minhnhat31102001 128 9.6 48 04:14 01/06/2019 9725
6 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 126 9.4 47 07:57 03/06/2019 9110
7 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 125 9.4 47 06:46 10/04/2019 8665
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 125 9.4 47 10:22 10/05/2019 12457
9 foto 173054 - VNGQB 125 9.4 47 12:14 17/06/2019 4640
10 foto 27424 - Minh Quân 122 9.2 46 12:41 15/04/2019 7086