Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.2. Tổng ôn Lý thuyết CROM VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 132 9.8 49 11:00 08/05/2019 6329
2 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 129 9.6 48 09:07 18/04/2019 5664
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 125 9.4 47 06:46 10/04/2019 7418
4 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 125 9.4 47 10:22 10/05/2019 7853
5 foto 27424 - 12A3 122 9.2 46 12:41 15/04/2019 3755
6 foto 137567 - lequangphuc3105 121 9.2 46 11:23 15/04/2019 3968
7 foto 111039 - 25 điểm 121 9.2 46 02:31 09/05/2019 5026
8 foto 177050 - Huy Nhật 118 9 45 12:32 11/04/2019 3581
9 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 105 8.4 42 10:45 02/05/2019 7307
10 foto 37705 - thad7 102 8.2 41 11:03 12/04/2019 5886