Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.15.2. Tổng ôn Lý thuyết CROM VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 55150 - Nguyễn Trí 122 9.2 46 03:35 13/06/2019 11450
12 foto 137567 - lequangphuc3105 121 9.2 46 11:23 15/04/2019 3968
13 foto 111039 - HCMUSchemistry 121 9.2 46 02:31 09/05/2019 7736
14 foto 177050 - Huy Nhật 118 9 45 12:32 11/04/2019 3581
15 foto 164940 - 0947729538 116 9 45 02:46 28/05/2019 4603
16 foto 179903 - Dương Tấn Phước 106 8.4 42 09:13 23/05/2019 18574
17 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 105 8.4 42 10:45 02/05/2019 7376
18 foto 37705 - thad7 102 8.2 41 11:03 12/04/2019 9722
19 foto 213656 - Trần Anh Phát 97 8 40 05:17 04/05/2019 4217
20 foto 231093 - THU2506 91 7.6 38 10:12 09/06/2019 2158