Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 85 9.33 28 10:39 04/05/2019 7307
2 foto 185935 - Linhhatinh 82 9 27 10:22 09/05/2019 6329
3 foto 137567 - lequangphuc3105 70 8.33 25 06:24 16/04/2019 3968
4 foto 37705 - thad7 69 8 24 06:23 26/04/2019 5886
5 foto 214615 - leuyenvy 50 5.67 17 10:52 13/05/2019 2648
6 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 47 5.67 17 11:49 12/05/2019 3058
7 foto 181785 - Ngoctin 27 4.67 14 12:45 16/05/2019 5085
8 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 31 4.33 13 12:41 19/05/2019 4439
9 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 25 4.33 13 02:42 18/05/2019 8205
10 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 29 3.33 10 12:06 16/05/2019 2599