Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 94 10 30 22:09 29/04/2020
00:22:16
11881
2 foto 309281 - TranLinhh 90 9.67 29 21:50 27/05/2022
00:48:16
15032
3 foto 246942 - quan2109 89 9.67 29 17:39 01/07/2020
00:50:00
2030
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 85 9.33 28 21:31 09/05/2020
00:47:11
22015
5 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 85 9.33 28 17:00 25/06/2021
00:49:22
10986
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 81 9 27 18:13 26/05/2020
00:44:31
14777
7 foto 39374 - manhnatri 80 8.67 26 10:07 15/06/2019
00:50:00
8190
8 foto 118680 - Kim Thoa 77 8.67 26 10:13 14/06/2019
00:49:00
1834
9 foto 219416 - Letrunghuyen2003 76 8.67 26 21:39 23/05/2021
00:49:39
6668
10 foto 267164 - Viennguyen2002 73 8.33 25 12:57 28/04/2020
00:37:55
14706