Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 85 9.33 28 10:39 04/05/2019 7376
2 foto 185935 - Linhhatinh 82 9 27 10:22 09/05/2019 8751
3 foto 39374 - manhnatri 80 8.67 26 10:07 15/06/2019 8190
4 foto 118680 - Kim Thoa 77 8.67 26 10:13 14/06/2019 1834
5 foto 137567 - lequangphuc3105 70 8.33 25 06:24 16/04/2019 3968
6 foto 37705 - thad7 69 8 24 06:23 26/04/2019 9722
7 foto 187611 - Trường Giang 66 8 24 12:08 18/06/2019 10455
8 foto 214615 - leuyenvy 50 5.67 17 10:52 13/05/2019 3213
9 foto 115035 - buitaloc 49 5.67 17 03:28 24/05/2019 3176
10 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 47 5.67 17 11:49 12/05/2019 4594