Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 76472 - vothikimthoa0908 46 5.33 16 09:46 24/05/2019 2782
12 foto 231093 - THU2506 46 5.33 16 11:02 10/06/2019 2158
13 foto 181785 - Ngoctin 27 4.67 14 12:45 16/05/2019 5300
14 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 31 4.33 13 12:41 19/05/2019 6094
15 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 25 4.33 13 02:42 18/05/2019 11396
16 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 30 3.33 10 05:00 30/04/2019 4222
17 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 29 3.33 10 12:06 16/05/2019 4776
18 foto 64526 - thanhduyennttd 7 3 9 10:21 19/05/2019 4140
19 foto 40955 - luckys 21 2.33 7 09:45 20/06/2019 10754
20 foto 184145 - giabinh 15 1.67 5 04:33 16/05/2019 6568