Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 231093 - THU2506 46 5.33 16 11:02 10/06/2019 1961
12 foto 181785 - Ngoctin 27 4.67 14 12:45 16/05/2019 5232
13 foto 162318 - HOÀNG NGỌC HẢO 31 4.33 13 12:41 19/05/2019 5577
14 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 25 4.33 13 02:42 18/05/2019 10490
15 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 30 3.33 10 05:00 30/04/2019 4222
16 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 29 3.33 10 12:06 16/05/2019 4154
17 foto 64526 - thanhduyennttd 7 3 9 10:21 19/05/2019 3267
18 foto 184145 - giabinh 15 1.67 5 04:33 16/05/2019 6236
19 foto 227934 - diễm nguyễn 12 1.67 5 10:57 16/06/2019 1084
20 foto 231003 - nguyenvanbinh3101 7 1 3 07:25 12/06/2019 1276