Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.17. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
29/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 88 9.33 28 15:43 12/05/2020
00:04:45
15360
2 foto 101740 - nobitagnt 87 9.33 28 03:12 30/04/2020
00:35:30
11881
3 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 87 9.33 28 19:28 25/06/2021
00:46:32
10986
4 foto 39374 - manhnatri 74 8 24 08:28 16/06/2019
01:00:00
8190
5 foto 231093 - THU2506 66 7.67 23 00:25 14/06/2019
00:58:40
2158
6 foto 267164 - Viennguyen2002 63 7.33 22 16:01 29/04/2020
00:45:10
14706
7 foto 187611 - Trường Giang 60 7.33 22 16:36 18/06/2019
01:00:00
10455
8 foto 267885 - Trường Sơn 62 7 21 16:36 06/05/2020
01:00:00
3140
9 foto 246026 - Mylien44 57 6.33 19 22:21 09/05/2020
01:00:00
6793
10 foto 300095 - Nguyenhonganh8402 55 6.33 19 11:10 08/05/2021
00:59:59
5247