Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.17. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 22 2.67 8 11:33 30/04/2019 4222
12 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 3 0.33 1 10:07 20/04/2019 1890
13 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 0 0 0 1890
14 foto 137567 - lequangphuc3105 0 0 0 3968
15 foto 179230 - PhanKhai 0 0 0 1495
16 foto 194574 - Dhngoaithuong 0 0 0 12895
17 foto 223598 - thuydung01 0 0 0 1031
18 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 01:49 13/04/2019 998
19 foto 177050 - Huy Nhật 0 0 0 01:39 15/04/2019 3581
20 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:57 15/04/2019 2135