Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.19. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 127 9.75 39 07:53 18/04/2019 3968
2 foto 214615 - leuyenvy 107 8 32 11:54 19/05/2019 2648
3 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 96 7 28 04:34 15/05/2019 3058
4 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 78 5.75 23 09:34 18/05/2019 2599
5 foto 181785 - Ngoctin 62 5.75 23 12:12 20/05/2019 5085
6 foto 216611 - quocthang2001 64 5 20 05:30 20/04/2019 1692
7 foto 222479 - vuonghuutu 0 0 0 1403
8 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 04:07 17/04/2019 998
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:31 18/04/2019 1934
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:58 27/04/2019 1264