Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.19. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 127 9.75 39 07:53 18/04/2019 3968
2 foto 231093 - THU2506 124 9.5 38 01:22 20/06/2019 2158
3 foto 194574 - Dhngoaithuong 119 9.25 37 08:37 28/05/2019 12895
4 foto 214615 - leuyenvy 107 8 32 11:54 19/05/2019 3213
5 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 96 7 28 04:34 15/05/2019 4594
6 foto 219986 - tutu123 79 6 24 12:00 28/05/2019 1746
7 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 78 5.75 23 09:34 18/05/2019 4776
8 foto 181785 - Ngoctin 62 5.75 23 12:12 20/05/2019 5300
9 foto 216611 - quocthang2001 64 5 20 05:30 20/04/2019 2906
10 foto 222479 - vuonghuutu 0 0 0 1422