Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.19. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 166704 - Thuhoai2001 0 0 0 3608
12 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 04:07 17/04/2019 998
13 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:31 18/04/2019 2135
14 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:58 27/04/2019 1264
15 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 0 0 0 10:41 28/04/2019 1890
16 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 09:42 04/05/2019 3321
17 foto 16327 - Hanhan 0 0 0 03:52 20/05/2019 5650
18 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 0 0 0 01:29 14/06/2019 4222
19 foto 228818 - đồng quang quyền 0 0 0 05:35 19/06/2019 1016
20 foto 40955 - luckys 0 0 0 10:50 21/06/2019 10754