Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.25. Tổng ôn LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 28410 - Đồ Con Vịt 103 9 36 09:54 03/05/2019 5612
2 foto 181784 - Trinhhongbaohan 79 7.5 30 09:11 17/05/2019 2957
3 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 75 7.25 29 03:50 29/04/2019 2842
4 foto 213656 - Trần Anh Phát 75 7.25 29 02:07 05/05/2019 1720
5 foto 137567 - lequangphuc3105 56 6 24 10:13 30/04/2019 3968
6 foto 184346 - hoangbui10061999 7 0.75 3 09:16 19/05/2019 1477
7 foto 149533 - Tran 0 0 0 3787
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 09:56 25/04/2019 1934
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:10 27/04/2019 1264
10 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:30 28/04/2019 998