Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.25. Tổng ôn LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 111 9.5 38 02:33 13/06/2021
00:11:36
10986
2 foto 253320 - 9992002 107 9.25 37 15:44 17/06/2020
00:17:10
3925
3 foto 179606 - lephuongthao123456 107 9.25 37 16:05 04/07/2020
00:17:17
11262
4 foto 286363 - TuVu12 107 9.25 37 16:08 29/05/2021
00:21:14
2072
5 foto 185396 - hoanglinh2352001 107 9.25 37 23:00 07/06/2020
00:21:26
3141
6 foto 280390 - Xemda09 107 9.25 37 09:52 11/06/2020
00:28:27
4497
7 foto 293666 - Tat Dat 103 9 36 10:08 16/05/2021
00:10:46
10002
8 foto 268726 - Thanh Trà Phạm 103 9 36 18:08 27/06/2020
00:15:02
5327
9 foto 299858 - Phạm Quỳnh Anh 12NC5 103 9 36 15:09 08/06/2021
00:20:20
3300
10 foto 278961 - Nguyễn Đăng Quốc Huy 103 9 36 03:48 09/06/2020
00:28:02
1774