Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.25. Tổng ôn LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 28410 - Đồ Con Vịt 103 9 36 09:54 03/05/2019 5821
2 foto 76472 - vothikimthoa0908 99 8.75 35 02:42 13/06/2019 2782
3 foto 185935 - Linhhatinh 96 8.5 34 12:10 21/05/2019 8751
4 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 96 8.5 34 11:45 03/06/2019 2489
5 foto 34505 - Võ Diệu Linh 95 8.5 34 12:09 06/06/2019 4866
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 92 8.25 33 04:58 06/06/2019 22793
7 foto 181784 - Trinhhongbaohan 79 7.5 30 09:11 17/05/2019 3268
8 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 75 7.25 29 03:50 29/04/2019 5944
9 foto 213656 - Trần Anh Phát 75 7.25 29 02:07 05/05/2019 4217
10 foto 179903 - Dương Tấn Phước 75 7.25 29 10:43 23/05/2019 18574