Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.25. Tổng ôn LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 193715 - Đậu Đậu 75 7.25 29 07:55 24/05/2019 2023
12 foto 223588 - dodaihoc12012001 60 6.25 25 09:38 08/06/2019 3782
13 foto 137567 - lequangphuc3105 56 6 24 10:13 30/04/2019 3968
14 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 52 5.75 23 04:46 26/05/2019 4594
15 foto 219986 - tutu123 48 5.5 22 08:08 02/06/2019 1746
16 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 48 4.25 17 06:45 12/06/2019 4776
17 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 45 4.25 17 08:47 11/06/2019 5832
18 foto 192284 - Chonphuongtam 33 3 12 11:46 03/06/2019 1565
19 foto 184346 - hoangbui10061999 7 0.75 3 09:16 19/05/2019 2359
20 foto 100907 - Dang Niê 0 0 0 4001