Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Nhận biết - Thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 75 10 25 04:51 07/06/2019 22793
2 foto 137567 - lequangphuc3105 71 9.6 24 08:27 01/05/2019 3968
3 foto 187611 - Trường Giang 55 8 20 03:34 19/06/2019 10455
4 foto 28410 - Đồ Con Vịt 47 6.4 16 11:13 05/05/2019 5821
5 foto 223354 - nguyenhanh01 39 6.4 16 09:32 06/05/2019 1428
6 foto 182630 - Cos Cương 34 4.8 12 04:02 07/05/2019 5725
7 foto 173868 - No name 32 4.4 11 09:02 15/06/2019 4712
8 foto 223588 - dodaihoc12012001 27 3.6 9 10:34 08/06/2019 3782
9 foto 222120 - daudaihoc12 19 2.8 7 05:46 11/06/2019 3966
10 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 13 2 5 09:59 11/06/2019 5832