Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Nhận biết - Thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 75 10 25 04:51 07/06/2019 20925
2 foto 137567 - lequangphuc3105 71 9.6 24 08:27 01/05/2019 3968
3 foto 28410 - Đồ Con Vịt 47 6.4 16 11:13 05/05/2019 5778
4 foto 223354 - nguyenhanh01 39 6.4 16 09:32 06/05/2019 1378
5 foto 182630 - Cos Cương 34 4.8 12 04:02 07/05/2019 5211
6 foto 173868 - No name 32 4.4 11 09:02 15/06/2019 3564
7 foto 223588 - dodaihoc12012001 27 3.6 9 10:34 08/06/2019 2838
8 foto 222120 - daudaihoc12 19 2.8 7 05:46 11/06/2019 3011
9 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 13 2 5 09:59 11/06/2019 5491
10 foto 179230 - PhanKhai 9 1.2 3 10:31 26/04/2019 1323