Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Nhận biết - Thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 71 9.6 24 08:27 01/05/2019 3968
2 foto 28410 - Đồ Con Vịt 47 6.4 16 11:13 05/05/2019 5612
3 foto 223354 - nguyenhanh01 39 6.4 16 09:32 06/05/2019 1183
4 foto 182630 - Cos Cương 34 4.8 12 04:02 07/05/2019 3182
5 foto 179230 - PhanKhai 9 1.2 3 10:31 26/04/2019 1323
6 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 1767
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:02 26/04/2019 1934
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:12 27/04/2019 1264
9 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:34 28/04/2019 998
10 foto 149533 - Tran 0 0 0 10:04 05/05/2019 3787