Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Nhận biết - Thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 75 10 25 09:44 29/05/2020
00:02:42
15360
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 75 10 25 16:51 07/06/2019
00:24:28
22793
3 foto 101740 - nobitagnt 71 9.6 24 05:37 17/05/2020
00:22:16
11881
4 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 71 9.6 24 23:48 20/06/2021
00:34:16
10986
5 foto 309281 - TranLinhh 71 9.6 24 14:54 29/06/2022
00:44:19
15032
6 foto 280373 - Luyendepro 71 9.6 24 07:12 11/05/2021
00:58:26
8919
7 foto 279743 - HaiTram11 63 8.8 22 17:48 05/07/2020
00:27:54
5331
8 foto 247354 - Vũ Trung Anh 12H2 59 8.4 21 07:20 13/06/2021
00:36:50
7196
9 foto 187611 - Trường Giang 55 8 20 15:34 19/06/2019
00:40:04
10455
10 foto 302296 - nhor3005 47 7.2 18 23:36 15/06/2021
00:48:37
2435