Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Nhận biết - Thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 179230 - PhanKhai 9 1.2 3 10:31 26/04/2019 1495
12 foto 15861 - chonggaimoibuoc 0 0 0 5003
13 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 3321
14 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 0 0 0 2489
15 foto 218727 - phamquynh2502114 0 0 0 2711
16 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:02 26/04/2019 2135
17 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:12 27/04/2019 1264
18 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:34 28/04/2019 998
19 foto 149533 - Tran 0 0 0 10:04 05/05/2019 4425
20 foto 117127 - ltnhm100901 0 0 0 08:00 17/05/2019 1042